Komisija za zaštitu konkurencije
Predsednik Komisije govorio na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu

SBB IKOMPredsednik Komisije dr Miloje Obradović govorio je na redovnom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu.

Dr Obradović upoznao je predstavnike Evropske komisije o svim aktivnostima u primeni Zakona o zaštiti konkurencije kao i stepenom usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, a što je u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Predsednik Obradović je, prezentujući rezultate rada Komisije, istakao da će obaveza usklađivanja Zakona o zaštiti konkurencije sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku biti veliki izazov, ali i da je za primenu politike zaštite konkurencije od velikog značaja da postupci koji se vode pred Komisijom budu prepoznati i definisani kao poseban upravni postupak koji je prilagođen potrebama Zakona o zaštiti konkurencije.

U svom izlaganju, predsednik Komisije je naglasio i da će se institucija na čijem je čelu, a u skladu sa mogućnostima i nadležnostima, truditi da doprinese kreiranju projekata koji bi materiju prava zaštite konkurencije približili sudijama, u cilju specijalizacije za rad na predmetima iz ove oblasti, a što bi uticalo i na efikasniju primenu Zakona o zaštiti konkurencije.

U svom obraćanju predsednik Obradović je posebno istakao: “Fokus sektorskih analiza biće usmeren na tržišta koja su u prethodnom periodu već izazvala interesovanje Komisije, kao predmet postupka, ili na osnovu informacija koje ukazuju na činjenicu da postojeće stanje konkurencije može izazvati zabrinutost Komisije. Mogući sektori koje ćemo ispitivati u narednom periodu, mogli bi da budu tržišta gasa, maloprodaje i farmaceutskih proizvoda ”

Naglašeno je i da je namera Komisije da u okviru svojih aktivnosti još intenzivnije promoviše Leniency program i upoznaje učesnike na tržištu sa njegovim prednostima.

“Komisija će nastaviti još intenzivnije raditi i na podizanju svesti o neophodnosti, zaštite konkurencije u Srbiji, kao sprovođenja prakse uključivanja svih zainteresovanih, prilikom izrade nacrta propisa, u cilju obezbeđenja transparenosti u radu Komisije“ poručio je na kraju izlaganja predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2016. godinu, a u kome se naglašava da je zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnim tekovinama EU.

Komisija namerava da sprovede analizu stanja na tržištu maloprodaje

SBB IKOMKomisija za zaštitu konkurencije namerava da sprovede analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom. Analiza bi obuhvatila tržište maloprodaje proizvoda krajnjim potrošačima i tržište nabavke, sa fokusom na odnos između maloprodavaca i njihovih dobavljača.

Sektorska analiza na ovom tržištu značajna je s obzirom na to da trgovina na malo predstavlja sektor kod koga je, možda najviše, izražen značaj za same potrošače i zato je naročito važno sagledati tendencije u ovom sektoru privrede, kao i u povezanim sektorima u okviru lanca snabdevanja.

Pored toga, u poslednjih desetak godina u Srbiji došlo do značajnog ukrupnjavanja na tržištu maloprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda, što se odrazilo i na komercijalne odnose između maloprodavaca i njihovih dobavljača, kao i na značajnu koncentrisanost na ovom tržištu.

Komisija, je imajući u vidu ove činjenice, zaključila da situacija na tržištu maloprodaje u Republici Srbiji, ukazuje na potrebu analize uslova konkurencije i promena u tržišnoj strukturi, kao i ispitivanje ponašanje učesnika na ovom tržištu koje bi moglo da predstavlja povredu konkurencije.

Rezultati ove analize omogućili bi Komisiji i mogućnost sprovođenja ex-post analiza značajnijih koncentracija koje su realizovane u prethodnom periodu.

Analiza bi trebalo da doprinese i boljem sagledavanju ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu, imajući pre svega u vidu relativno mali broj inicijativa za pokretanje postupaka povrede konkurencije u prethodnom periodu.

Komisija značajno napredovala – ocena je Saveta stranih investitora

FICSavet stranih investitora u Srbiji predstavio je 28. novembra 2016. godine ovogodišnje izdanje „Bele knjige“, tradicionalnog prikaza poslovne klime u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje.

U ovom dokumentu konstatuje se značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Prema oceni Saveta stranih investitora, „napredak u oblasti zaštite konkurecije je rezultat stalnih regulatornih unapređenja, jačanja administrativnog kapaciteta i značajnih zagovaračkih aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije. Ključna poboljšanja uključuju sledeće aktivnosti Komisije: uspešno sprovođenje obavezujućeg postupka; donošenje nove Uredbe o prijavi koncentracije (u skladu sa pravom EU); otvorenost za konsultacije sa učesnicima na tržištu pre podnošenja prijave radi otklanjanja eventualnih nedoumica; češće sprovođenje nenajavljenih uviđaja; snažne aktivnosti vezane za razvoj politike zaštite konkurencije putem pružanja više informacija o svom radu, objavljivanja mišljenja i odluka na vebsajtu i ostalih promotivnih aktivnosti.“

Preporuka za Komisiju je da omogući bolji pregled svojih aktivnosti na mesečnom nivou, a ne samo u okviru godišnjih izveštaja, jer bi to obezbedilo još viši nivo transparentnosti,u radu Komisije..

“Bela knjiga” je prikaz poslovne klime u Srbiji iz ugla stranih investitora i na transparentan način ujedno predstavlja i platformu za dijalog sa organima vlasti i u tom smislu sadrži i određene preporuke za unapređenje rada državnih organa.

Predstavnici Komisije na konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije u Amsterdamu

SBB IKOMPredstavnici Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije, dr Siniša Milošević, rukovodilac sektora i mr Jelena Popović Markopoulos, viši savetnik, prisustvovali su 14. godišnjoj konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije (Association of Competition Economics – ACE), održanoj u Amsterdamu.

Dvodnevna konferencija je organizovana u tri plenarne sesije i više paralelnih sesija, tokom kojih su razmatrani brojni aktuelni slučajevi iz prakse evropskih organa za zaštitu konkurencije, od koncentracija (Celesio/Sainsbury, Ahold/Delhaize, British Telecom/EE i sl.), preko zloupotrebe dominantnog položaja (Deutsche Post) i usaglašene prakse (Cointainer Shipping), do ispitivanja tržišta energetike u Velikoj Britaniji.

Predstavnici Komisije su tokom boravka u Holandiji prisustvovali i konferenciji koju je organizovalo holandsko telo za potrošače i tržišta (Netherlands Authority for Consumers and Markets – ACM), u čast desetogodišnjice rada Sektora za ekonomske analize.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici evropskih tela za zaštitu konkurencije, uglednih konsultantskih kuća i akademske zajednice, koji su razmenili svoja iskustva u pogledu ocene efekata aktivnosti institucija nadležnih za zaštitu konkurencije i zaštitu potrošača.

Nastavlja se postupak po prijavi koncentracije društva Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o.

SBB IKOMPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembra 2016. godine, doneo je Zaključak kojim se nastavlja, po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže” d.o.o., koja nastaje sticanjem kontrole nad privrednim društvom „Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM” d.o.o. Postupak se nastavlja po službenoj dužnosti radi ispitivanja da li prijavljena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

U ispitnom postupku Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, mogućnosti izbora dobavljača i korisnika, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, nivo konkurentnosti učesnika u koncentraciji, interese korisnika, itd.

Prema odredbama Zakona, Komisija je dužna, da predmetni postupak okonča u roku od četiri meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, na adresu Savska 25/IV, Beograd.