Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija pokrenula postupak protiv Niš – ekspresa

NIS EKSPRESKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je 17. novembra 2017. godine postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv  A.D. Niš – ekspres iz Niša.

Komisija će, u toku postupka,  ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Nišu, zloupotrebilo dominanatan položaj naplaćivanjem različitih cena za stanične usluge putnicima.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beoggrad.

Predsednik Konkurencijskog vijeća BiH u poseti Komisiji

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je danas predsednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine Ivu Jerkića.

Teme razgovora bile su razmena iskustava na polju zakonodavnog okvira i sprovođenja politike zaštite konkurencije kao i unapređenje dalje saradnje dve institucije kroz razmenu eksperata, studijskih poseta, organizovanje zajedničkih seminara i radionica kao i izradu zajedničkih ekonomskih i pravnih analiza.

Takođe, bilo je reči o inicijativi za osnivanje Foruma za konkurenciju Zapadnog Balkana i njegovom značaju za dalje unapređenje regionalne saradnje tela za zaštitu konkurencije. Sagovornici su se složili da bi Forum unapredio saradnju nacionalnih tela država Zapadnog Balkana, što će značajno olakšati njihov budući rad, usaglašavanja prakse i postupaka, ali i unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira politike zaštite konkurencije u regionu.

Sastanku su prisustvovali i članovi Vijeća – Arijana Regoda Dražić i Nebojša Popić, kao i članovi Saveta Komisije – Mirjana Vukašinović, Čedomir Radojčić, Marko Obradović i dr Veljko Milutinović.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine potpisale su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području politike i prava tržišne konkurencije 2009. godine.

Komisija učestovovala na konferenciji „Konkurencija i konkurentnost”

EKPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović održao je uvodno izlaganje na konferenciji „Konkurencija i konkurentnost”, koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Ovogodišnja konferencija bila je fokusirana na različita iskustva u primeni prava konkurencije, u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kontroli državne pomoći, praksi u podeli nadležnosti u pravu zaštite konkurencije različitih zemalja poput Austrije i BiH, kao i poštovanja pravila konkurencije u kompanijama na tržištu Srbije.

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da će se u narednom periodu Komisija usredsrediti na još intenzivniju regionalnu saradnju i, pri tom, najavio mogućnost osnivanja Foruma tela za zaštitu konkurencije zemalja zapadnog Balkana, čije bi sedište bilo u Beogradu. Takođe, u središtu aktivnosti će biti dalje unapređenje zaštite prava učesnika na tržištu, zastupanje i promovisanje ideje politike zaštite konkurencije, odnosno uticaj na zakonodavnu i izvršnu vlast i druge kreatore različitih politika koje utiču na konkurenciju na nacionalnom tržištu.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije istakao je, da, s obzirom da tranzicioni period još nije okončan, te da je i dalje privatizacija u toku, neophodno je nastaviti sa sektorskim analizama i analizama tržišta kako bi se uočila njegova struktura i odnosi na njemu.

„Šta očekujemo u budućnosti: tradiciju – da nastavimo dosadašnjim putem, poverenje – da ga svojim radom stičemo i dalje, transparentnost – kroz dosledno sprovođenje u postupcima, predvidivost za učesnike na tržištu i organski rast i jačanje institucije“, rekao je predsednik Obradović u svom govoru.

Na konferenciji, jedan od panelista bio je i dr Veljko Milutinović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, koji je prisutnima govorio o budućnosti prava konkurencije u Srbiji u svetlu izrade novog Zakona za zaštitu konkurencije.

Na konferenciji su učestvovali Njegova ekselencija Aksel Ditman, amabasador SR Nemačke u Beogradu, Andrijana Ćurčić, predsednica Komisije za kontrolu državne pomoći, Radica Nusdorfer, šef Sektora za evropske integracije Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Ivo Jerkić, predsednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine.

Srpska komisija gost domaćin koferencije u Rumuniji

AFTERMARKETSKomisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije je ove godine ukazana posebna čast da bude „Gost domaćin“ na godišnjoj konferenciji „Konkurencija 2.0“ Saveta za konkurenciju Rumunije, održanoj u Bukureštu. Glavne teme konferencije bila su pitanja zaštite konkurencije u telekomunikacijama, medijima, onlajn trgovini i drugim tržištima u okviru „nove ekonomije“.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, koji je predvodio srpsku delegaciju, se u uvodnom izlaganju osvrnuo na potrebu da tela za zaštitu konkurencije sagledaju izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije usled brzih promena u poslovnim okruženjima u kojima rade sva tela za zaštitu konkurencije. Takođe, u zaključnom delu Konferencije sumirao je zaključke dva, izuzetno uspešna panela.

Osim predsednika Komisije, na Konferenciji je zapaženo učešće imao i član Saveta Komisije dr Veljko Milutinović, kao panelista u delu Konferencije posvećene novim tendencijama na tržištima telekomunikacija i njihov uticaj na konkurenciju. U delegaciji KZK bila je i Nina Vasić, viši savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici Vlade Rumunije, Parlamenta Rumunije, Evropske komisije, OECD-a, rumunskih regulatornih tela, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i udruženja učesnika na tržištu.

Predstavnici Komisije na konferenciji povodom 20 godina rada AZTN-a

FICDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije koju je predvodio predsednik Komisije dr Miloje Obradović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji povodom 20 godina rada Agencije za tržišno natjecanje Republike Hrvatske u Zagrebu.

Predsednik Obradović bio je i jedan od panelista u delu konferencije posvećenom sudskoj kontroli u predmetima zaštite konkurencije. Tom prilikom, dr Obradović je istakao da je sudska kontrola odluka tela za zaštitu konkurencije garancija pravne sigurnosti i za učesnike na tržištu, ali i za Komisiju. Upravo iz tog razloga, dr Obradović naglasio je neophodnost specijalizacije sudija za materiju iz oblasti zaštite konkurencije, jer se, prema njegovom mišljenju, u suprotnom ne može očekivati da će sud odlučivati u sporu pune jurisdikcije, odnosno može se očekivati da će se zadržavati na nivou ispitivanja i ocene eventualnih povreda pravila postupka.

„Problem je, i to moramo da naglasimo, da materija zaštite konkurencije ipak, slikovito rečeno, govori svojim jezikom i ne može biti prevedena isključivo na jezik upravnog postupka, zato smo predlagali kao dobro rešenje da se pojača edukacija sudija, radi unapređenja kapaciteta sudova za odlučivanje u ovoj oblasti“ – istakao je predsednik Obradović u diskusiji na panelu.

Konferenciji Agencije za tržišno natjecanje prisustvovalo je više od stotinu stručnjaka – sudija, profesora, advokata i učesnika na tržištu.

U delegaciji Komisije su bili i član Saveta Marko Obradović i viša savetnica u Sektoru za utvrđivanje povreda Marija Kovačević.

Ovaj događaj bio je prilika za proširenje i inače dobre saradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, a koja je obeležena i potpisivanjem Memoranduma o saradnji 2013. godine, nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su uticale na unapređenje rada Komisije i Agencije.