Комисија за заштиту конкуренције
Покренут поступак против друштва Vaillant

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва VAILLANT doo из Београда, дистрибутера опреме за грејање брендова „Vaillant“ и „Protherm“, због постојања основане сумње да наведено друштвo одређује цене поменутих брендова у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај у његовим просторијама.

Комисија је упоређивала велепродајне и малопродајне цене из ценовника друштва Vaillant са малопродајним ценама исказаним на интернет страницама појединих овлашћених дистрибутера и утврдила да су идентичне, како међусобно код свих посматраних малопродаваца, тако и са ценама из ценовника доступног на интернет страници друштва Vaillant. При томе, друштво Vaillant на основу доступних података није присутно на тржишту малопродаје производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ већ само преко својих дистрибутера.

На основу анализе и оцене прикупљених података, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције у смислу члана 10. Закона, у виду недозвољеног рестриктивног споразума, којим друштво Vaillant одређује цене производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ у даљој продаји тј. својим дистрибутерима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Материјали о политици заштите конкуренције, сада су доступни учесницима на тржишту и на сајту ПКС-а

kzk У оквиру наставка сарадње Комисије за заштиту конкуренције са Привредном комором Србије (ПКС) на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, на интернет страници ПКС –а, Пословање у складу са правилима конкуренције, доступне су Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције и Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице.

Осим Смерница и Модела, доступне су листе за идентификацију недозвољеног понашања, брошуре у пдф формату, презентације коришћене на радионицама у сарадњи са ПКС током 2022. године, као и едукативни видео материјали у циљу упознавања учесника на тржишту са правилима заштите конкуренције. Оваква доступност материјала би требало да омогући учесницима на тржишту да процене и смање изложеност ризицима од кршења Закона о заштити конкуренције у свом пословању.

Досадашња пракса Комисије показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

Пето представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције одржано у Крагујевцу

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) представила је Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Крагујевцу.

Пето представљање је одржанао као тематска седница Парламента привредника Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског управног округа у проширеном саставу на којој је први пут презентовано и штампано издање Смерница.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и Смерницама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције, као и листу питања кроз коју учесници на тржишту могу да оцене постојања ризика повреде конкуренције.

До сада су одржана представљања Смерница у Београду, Чачку, Нишу и Новом Саду, на којима је присуствовало више стотина учесника. Комисија планира да настави са активностима подизања знања о праву конкуренције и у 2023. години кроз предавања и радионице, а која би била намењена одређеним секторима на којима послују учесници на тржишту.

Комисија учествовала на 21. годишњој конференцији OECD-a под називом “Глобални форум о конкуренцији“

kzkКомисија за заштиту конкуренције учествовала је на 21. годишњој конференцији “Глобални форум о конкуренцији“, коју традиционално организује Организација за економску сарадњу и развој (OECD), у свом седишту у Паризу.

На овогодишњу конференцију биле су позване званице из око 110 тела за заштиту конкуренције и међународних организација, а теме су биле: ,,Циљеви политике конкуренције“, ,,Субвенције, конкуренција и трговина“, ,,Интеракција између тела за заштиту конкуренције и секторских регулатора“ и ,,Мере и обавезе (remedies and commitments) у случајевима злоупотребе доминантног положаја“.

У уводном делу конференције, учесницима скупа обратили су се високи званичници међународних организација и то генерални секретари OECD-a и UNCTAD-a, Матиас Корман и Ребека Гринспен, извршна потпредседница и комесарка за конкуренцију Европске комисије, Маргрет Вестагер, председавајући Комитета OECD-а за конкуренцију, Фредерик Жени и директор Директората OECD-а за финансијска и пословна питања, Кармин ди Ноја.

Представници Комисије су другог дана током панела имали излагање везано за претходно достављени писани прилог и однос Комисије са националним секторским регулаторима.

Конференција је представљала добар вид повезивања Комисије са представницима тела за заштиту конкуренције из целог света, затим, актуелизацијe контаката са телима за заштиту конкуренције из региона у периоду након пандемије корона вируса и коначно, директног представљања Комисије у међународној арени.

Представници Комисије учествовали на округлом столу посвећеном теми заштите конкуренције у поступцима јавних набавки

kzkУ оквиру пројекта „Ефективне јавне набавке у служби економског раста“, који спроводи Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз подршку Шведске агенције за међународни развој (СИДА), 30. новембра 2022. године одржан је округли сто под називом „Заштита конкуренције у јавним набавкама“.

Инострани гост на округлом столу био је господин Ђанлука Сепе из италијанског тела за заштиту конкуренције, који је представио праксу, изазове и препоруке у овој области. Од домаћих учесника, округли сто окупио је представнике Kомисије за заштиту конкуренције, Kанцеларије за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Агенције за спречавање корупције.

Циљ округлог стола било је истицање важности заштите конкуренције у поступцима јавних набавки и додатно повезивање и учвршћивање сарадње између институција које су надлежне у поменутој области.

Завршна конференција пројекта организована је 1. децембра 2022. године уз присуство високих званица.