Комисија за заштиту конкуренције
Комисија спровела ненајављени увиђај

kzkКомисија за заштиту конкуренције је у пословним просторијама фирми СЦлифт2018 и Микролифт у Бабушници, спровела ненајављени увиђај.

Ненајављени увиђај је спроведен у оквиру поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против наведених странака због сумње да је дошло до намештања понуда за јавну набавку сервисирања лифтова у Општој болници Пирот. Оваква радња би могла да представља рестриктивни споразум из члана 10. Закона о заштити конкуренције

Изненадна контрола просторија, документације, података, исправа и ствари спроведена је уз подршку припадника Министарства унутрашњих послова, а због основане сумње да постоји опасност од уклањања или измене доказа.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Обавештење о подношењу Предлога обавеза ЕПС Дистрибуција д.о.о.

kzkКомисија за заштиту конкуренције објављује Обавештење о подношењу Предлога обавеза, у складу са чланом 58. Закона о заштити конкуренције, које je друштвo ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, спремно добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе.

Комисија покренула кампању: Пријавите повреду конкуренције – поднесите иницијативу

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције отворила је посебну телефонску линију и адресу електронске поште намењену онима који располажу информацијама и другим расположивим подацима о постојању повреде конкуренције на неком од тржишта у Републици Србији.

Путем мејл адресе inicijativa@kzk.gov.rs или телефонским позивом на број 011 38 11 958 могу се добити информације о свим детаљима везаним за могућност и начин подношења иницијативе за испитивање повреде конкуренције.

С обзиром на то да Комисија, у складу са чланом 35. Закона о заштити конкуренције, може покренути поступак испитивања повреде конкуренције и на основу примљених иницијатива, позивамо и охрабрујемо све који располажу информацијама или подацима о постојању било које повреде конкуренције, да се јаве Комисији и поднесу иницијативу за покретање поступка пред Комисијом. Поднете иницијативе биће анализиране и обрађене од стране овлашћених службених лица Комисије. Подносиоци иницијативе биће, одмах по окончању њене обраде, обавештени о исходу. У свим случајевима када Комисија покрене поступак испитивања повреде конкуренције на основу поднете иницијативе, подносиоци имају и право да буду обавештени о току испитног поступка.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ да подносиоци иницијатива немају својство странке у поступку покренутом по службеној дужности на основу њихове иницијативе, али њихов идентитет, као и подаци који представљају пословне тајне или други пословно осетљиви подаци, може бити заштићен у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције.

Испитни поступак по пријави концентрације Дон Дон

kzkКомисија за заштиту конкуренције је, закључком председника Комисије, по службеној дужности наставила поступак по пријави концентрације Привредног друштва за производњу хлеба и пецива Дон Дон д.о.о. Београд, ради стицања непосредне појединачне контроле над делом Акционарског друштва за прераду житарица Житопромет, Зајечар.

Поступак ће бити окончан доношењем решења у законском року од четири месеца од дана покретања поступка по службеној дужности.

У испитном поступку, Комисија ће испитати да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Биће спроведене све потребне радње и утврдити све чињенице и извести докази неопходни за дефинисање релевантног тржишта, структуру релевантног тржишта, степен концентрисаности релевантног тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту учесника у концентрацији, правне и друге препреке за улазак на релевантна тржишта, интереси корисника и слично.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да их у најкраћем могућем року доставе Комисији на адресу Савска 25/IV, Београд.

Комисија утврдила злоупотребу доминантног положаја предузећа Ниш-експрес

kzk

Комисија за заштиту конкуренције је утврдила да је Акционарско друштво за саобраћајну делатност Ниш-експрес Ниш злоупотребило доминантан положај на тржишту изласка на перон аутобуске станице на територији града Ниша, и тиме учинило повреду конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције.

Ниш-експрес ад је, као управљач Аутобуском станицом Ниш, путницима наплаћивао различите цене станичне услуге у вези са возном картом, у зависности од дужине релације путовања.

Поред наведеног, Комисија је утврдила да је Ниш-експрес ад примењивао неједнаке услове пословања и према лицима која су куповала перонску карту. Њима је наплаћиван износ већи од највећег износа станичне услуге у вези са возном картом која обухвата и излазак на перон.

Ниш-експресу је наложено да на име мере заштите конкуренције уплати на рачун буџета Републике Србије износ од 40.726.439,00 РСД, што представља 1,3% од укупног прихода оствареног у Републици Србији у години која претходи години покретања поступка испитивања повреде конкуренције.