Комисија за заштиту конкуренције
Представник Комисије на стручном усавршавању у Јапану

kzk-ekofПредставник Комисије за заштиту конкуренције Владимир Антонијевић, виши саветник у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, боравио је, као корисник програма Јапанске агенције за међународну сарадњу (Japan International Cooperation Agency-JICA) и Комисијe за заштиту конкуренције Јапана (Japan Fair Trade Commission – JFTC), на тронедељном стручном усавршавању у Јапану.

Циљ овог, семинара је унапређење примене права и политике конкуренције, али и коришћење стечених знања за ефикаснију промоцију конкурентског окружења на тржиштима земаља које учествују у програму. План усавршавања обухватио је теоријска унапређења и практичну примену права и политике заштите конкуренције. Искуствo и знање које је представник Комисије стекао током боравка у Јапану биће имплементирано у примени правила конкуренције на тржишту Републике Србије.

Ове године у програму усавршавања је учествовало 22 представника тела за заштиту конкуренције из 17 земаља. Јапанска ангенција за међународну сарадњу организује ову врсту семинара од 1994. године.

Студенти на стручној пракси у Комисији

kzk-ekof
Комисија за заштиту конкуренције ове године је, по први пут, организовала летњу стручну праксу, намењену усавршавању студената и постдипломаца правних и економских факултета Универзитета у Београду, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Нишу, у области политике заштите конкуренције.

Током стручне праксе биће одржан низ предавања и радионица на којима ће студенти имати прилику да се упознају са надлежностима и начином рада Комисије, да стекну основна знања о методама откривања повреда конкуренције, методологији испитивања концентрација на тржишту и израде економских анализа, као и другим аспектима рада институције, у које спадају сарадња са другим телима за заштиту конкуренције у свету, међународним и домаћим организацијама, као и алаткама које Комисија примењује при активностима везаним за заступање политике заштите конкуренције.

Очекује се да почетак организовања студентских пракси у Комсији допринесе подизању нивоа теоријског знања студената у области конкуренције и његовој примени у пракси, као и промоцији политику заштите конкуренције у академској заједници.

Усавршавање студената и пракса из области права и заштите конкуренције трајаће месец дана и организује се на основу раније потписаних меморандума о сарадњи Комисије са поменутим факултетима.

Стручну праксу је организовао и води др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе.

Комисија одредила меру заштите конкуренције за „Prointer IT Solutions and Services“ због непријављене концентрације

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је на основу достављених информација, по службеној дужности покренула поступак испитивања концентрације која је настала стицањем појединачне контроле од стране друштва „Prointer IT Solutions and Services“ д.o.o Београд над друштвом „Alti“ d.o.o. Чачак.

У поступку испитивања, утврђено је да је концентрација спроведена без претходно прибављеног одобрења Комисије, чиме је прекршен Закон о заштити конкуренције, због чега је одређена мера заштите конкуренције друштву „Prointer IT Solutions and Services“ д.o.o. у износу 6,7 милиона динара.

Комисија је, приликом одређивања висине мере, имала у виду да наведена концентрација не би изазвала негативне последице и да би она, да је била пријављена у складу са законском обавезом, била одобрена.

Потписан Меморандум о сарадњи са Економским факултетом у Нишу

kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Марко Обрадовић и деканка Економског факултета у Нишу проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић потписали су Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета у Нишу.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције, кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица у Институту Економског факултета у Нишу, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању свести о њеном значају код академске и шире друштвене заједнице у сарадња са Центром за сарадњу са привредом Ниша, као и увођење предмета из области заштите конкуренције, као изборне опције за студенте на мастер студијама.

Меморандум о сарадњи са Економским факултетом у Нишу је четврти споразум ове врсте који Комисија има са представницима унивезитетске заједнице.

Представници Федералне антимонополске службе Русије у студијској посети КЗК

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције била је домаћин делегације Федералне антимонополске службе Русије у тродневној студијској посети. Делегација ФАС-а коју су чиниле Берешнева Елена Владимировна – саветник у Сектору за контролу хемијске индустрије и агроиндустријског комплекса и Хаптаева Јулија Алексеевна – водећи стручњак Организационо – аналитичког одељења регионалне канцеларије ФАС у Бурјатији упознала се са организацијом и начином рада Комисије.

Током студијске посете одржан је низ предавања и радионица на којима су запослени у Комисији поделили искуства у раду на откривању повреда конкуренције, испитивању концентрација на тржишту и изради економских анализа. Посебно су презентовани случајеви поступака које је Комисија водила у претходом периоду који се односе на забрањене споразуме и злоупотребе доминантног положаја, као и њихов утицај на остваривање равноправних услова за све тржишне учесника на одређеном тржишту. Представљени су и случајеви испитних поступака које је у претходном периоду водио Сектор за испитивање концентрација, као и налази економских анализа, као и планови када су у питању активности Сектора за економске анализе.

Ово је друга студијска посета представника ФАС-а Комисији, а које се организују на основу Споразума о сарадњи који су Федерална антимонополска служба Руске Федерације и Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије потписале 2012. године. На основу поменутог Споразума раније су организовани семинари и обука у тренинг центру ФАС-а у Казању, где су учествовали запослени из Стручне службе Комисије, као и студијска посета и боравак руских колега претходне године у Србији.

Посета је оцењена као одличан вид билатералне сарадње институција надлежних за заштиту конкуренције и врло корисна у циљу размене искустава запослених у Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије и Федералне антимонополске службе Руске Федерације.