Комисија за заштиту конкуренције
Амбасадор Норвешке у посети Комисији

kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је амбасадора Норвешке, Њ.Е. Арне Санес Бјорнстада.

Повод за овај сусрет било је упознавање амбасадора Бјорнстада са активностима и плановима Комисије за заштиту конкуренције. Посебна пажња посвећена је унапређењима у раду Комисије захваљујући донацији Амбасаде Норвешке, кроз одобрен пројекат „Унапређење привредног амбијента Републике Србије“.

Председник Комисије захвалио је Њ.Е. Бјорнстаду на подршци унапређењу услова за ефикасније спровођење политике заштите конкуренције. Подсетио је да је кроз пројекат Комисија обезбедила најсавременију форензичку опрему која се користи при ненајављеним увиђајима. Захваљујући овом пројекту Комисија је ангажовала врхунске стручњаке који су, заједно са представницима КЗК, организовали више јавних дебата широм Србије, на тему унапређења законодавног оквира у овој области. У оквиру пројекта ради се и на побољшању видљивости активности Комисије на друштвеним мрежама.

Председник Комисије изразио је жељу за проширење сарадње како са Амбасадом Норвешке, тако и са, иначе врло успешним телом за заштиту конкуренције Краљевине Норвешке. Договорено је да амбасадор Бјорнстад буде један од учесника предстојећег Дана конкуренције, који Комисија организује 12. априла 2019. године у Београду.

Завршен Извештај o секторскoj анализи тржишта трговине на мало

kzkКомисија за заштиту конкуренције је завршила секторску анализу тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном за временски период од три године (2014 -2016. година). Предмет анализе било је утврђивање односа између конкурената на тржишту у смислу процене њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, али и анализа односа између добављача и трговинских ланаца, ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту као и анализа улоге и значаја приватних робних марки.

Интегрални резултати анализе и закључци који су на основу њих изведени у Извештају, могу предстаљати добру полазну основу за наредна истраживања не само Комисије за за заштиту конкуренције, већ и других надлежних органа Републике Србије као и самих учесника на тржишту.

Саставни део извештаја чине и дате препоруке у којима је Комисија указала на потребу формирања јавног регистра трговинских предузећа што би у наредном периоду знатно олакшало праћење овог сегмента трговине, али и на значај сарадање са другим државним органима у смислу достављања на мишљење свих релевенатних законских и подзаконских прописа.

Имајући у виду изузетан значај овог сегмента трговине, Комисија ће почев од 01.03.2019. године почети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2017. и 2018. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2019. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта малопродаје.

Разговори са војвођанским привредницима о унапређењу правног оквира политике заштите конкуренције

Debata Novi Sad Комисија за заштиту конкуренције организовала је у Новом Саду јавну дебату посвећену разматрању могућих решења, у циљу унапређења политике и права заштите конкуренције у Републици Србији.

Ово је, иначе, трећа јавна дебата коју, на тему нових правних решења у области заштите конкуренције, организује Комисија за заштиту конкуренцију. Претходне две одржане су, крајем године, у Крагујевцу и Нишу. Дебати су, као панелисти, присуствовали стручњаци за област конкуренције, представници Комисије, чланови Радне групе за израду новог Закона о заштити конкуренције.

Опширније…

Потписан Споразум о сарадњи Комисије и Управе царина РС

FICЦиљ Споразума о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Управе царина Министарства финансија РС, који су потписали председник КЗК др Милоје Обрадовић и директор Управе царина Милош Томић је унапређење сарадње, ради ефикаснијег вршења законом утврђених надлежности обе институције.

Споразум предвиђа континуирану размену информација и података између две институције, сарадњу на унапређењу знања и усаглашавање ставова по питањима од заједничког интереса.

Секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте за 2017. годину

FICКомисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте у 2017. години у Републици Србији. Предмет анализе било је утврђивање односа између главних конкурената на дефинисаним тржишним сегментима са циљем да се изврши компаративна анализа кретања појединих категорија и идентификују потенцијалне тржишне слабости.

Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте, тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата.

Комисија је оценила степен испуњености препорука датих у претходним извештајима и изнова указала на значај формирања прецизне статистичке евиденције о нафти и нафтним дериватима и важност сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и пословног амбијента који ће унапредити слободну конкуренцију на тржишту.

Имајући у виду значај сектора нафте за енергетску делатност и целокупни индустријски развој, Комисија ће почев од 01. марта 2019. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2018. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 28. фебруара 2019. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.