Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija učestvovala na 23. godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN)

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije učestvovala je na 23. godišnjoj konferenciji Međunarodne mreže za konkurencije (ICN), uz pokroviteljstvo Sekretarijata ove mreže. u Sauipeu, Brazil, a domaćin je bilo brazilsko telo za zaštitu konkurencije- Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Na konferencije, predstavnica Komisije mr Nina Vasić, viša savetnica u Sektoru za pravne poslove, domaću i međunarodnu saradnju imala je ulogu govornika na panelu Radne grupe ICN-a za efektivnost tela za zaštitu konkurencije (ICN AEWG), koji je bio posvećen temi delotvorne obuke i razvoja kapaciteta tela za zaštitu konkurencije.

Teme ovogodišnje konferencije odražavale su najaktuelnije teme iz oblasti zaštite konkurencije (borba protiv kartela u svetlu društveno-ekonomskih izazova i digitalizacije, interakcija između globalnih tržišta i lokalnih potreba u oblasti poljoprivrede i snabdevanja hranom, itd), ali i aktivnosti radnih grupa u okviru ICN-a, posvećenim, između ostalog, pitanjima zloupotrebe dominantnog položaja, borbe protiv kartela, povećanja performansi tela za zaštitu konkurencije i zagovaranja konkurencije u javnosti.

Konferenciji je prisustvovalo oko 400 učesnika iz 80 zemalja, uključujući predstavnike tela za zaštitu konkurencije i međunarodnih organizacija, profesore univerziteta, pravnike i konsultante koji se bave oblašću zaštite konkurencije, i dr.

Delegacija Komisije za zaštitu konkurencije Severne Makedonije u poseti KZK

kzkDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije Severene Makedonije, koju je predvodila predsednica Ana Nikoloska posetila je Komisiju za zaštitu konkurencije i razgovarala sa članovima Saveta Komisije Čedomirom Radojčićem i Sinišom Miloševićem.

Glavne teme razgovora bile su bilateralna saradnja u sprovođenju politike zaštite konkurencije i konkretnim načinima proširenja saradnje definisane Memorandumom o međusobnom razumevanju i saradnji na području politike i prava tržišne konkurencije potpisanog 2016. godine.

Takođe, bilo je reči o razmena iskustva dva tela u procesu pridruživanja Srbije i Severne Makedonije Evropskoj uniji i dalje unapređenje regionalne saradnje tela za zaštitu konkurencije.

Sastanku su prisustvovali i član Komisije Severne Makedonije Rozana Vankovska, Jovan Todorov rukovodilac Sektora državne pomoći KZK Severne Makedonije i rukovodilac Sektora Komisije za zaštitu konkurencije Mile Uzunovski.

Zajednička radionica Komisije i javnih tužilaštva

kzkKomisija za zaštitu konkurencije i javna tužilaštva održali su zajedničku radionicu za razmenu iskustava u postupcima javnih nabaki u kojima je utvrđena povreda konkurencije propisana u članu 10. Zakona o zaštiti konkurencije u organizaciji Pravosudne akademije a u okviru USAID projekta za unapređenje javnih nabavki.

Na radionici su predstavljene i analizirane mere zaštite konkurencije i oslobađanje od obaveze iz mere zaštite konkurencije (eng. leniency program) prema Zakonu o zaštiti konkurencije, restriktivni sporazumi i specifičnosti upravnih postupaka u vezi sa javnim nabavkama, u kojima je utvrđena povreda konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije i tužilačke prakse u vezi sa uslovima za krivično gonjenje za krivična dela Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228. stav 1. i Zaključenje restriktivnog sporazuma iz člana 229. stav 1. Krivičnog zakonika i uslovi za fakultativno oslobađanje od kazne propisano članom 229 stav 2. KZ.

Na radionici su nakon razgovora usvojeni zaključci i preporuke u cilju definisanja prostora i mogućnosti saradnje Komisije za zaštitu konkurencije i Javnog tužilaštva.

Radionicu su prisustvovali javni tužioci iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kraljeva i predstavnici Komisija za zaštitu konkurencije.

Održan seminar na temu „Ocene uticaja propisa na konkurenciju“ na tržištu

kzkKomisija za zaštitu konkurencije uz saradnju Odeljenja OECD-a za konkurenciju i Odeljenja OECD-a za jugoistočnu Evropu, Republičkog sekretarijata za javne politike, održala je seminar na temu ocene uticaja propisa na konkurenciju na tržištu.

Učesnicima seminara su se obratili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić, zamenica direktorke Republičkog sekretarijat za javne politike Sanja Mešanović i rukovodilac Sektora za pravne poslove, domaću i međunarodnu saradnju Komisije za zaštitu konkurencije Gordana Lukić.

Seminaru su prisustvovali državni službenici koji rade na poslovima izrade nacrta propisa pri ministarstvima i drugim organizacijama koja vrše javna ovlašćenja. Realizacija seminara podržana je i kroz projekat OECD-a „Pravični tržišni uslovi za konkurentnost“(https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/fair-market-conditions-adriatic.htm).

Smernice Komisije osvojile prestižnu nagradu

kzkSmernice Komisije za izradu programa usklađenosti poslovanja, sa pratećim modelom i listama za kontrolu usklađenosti su ove godine u okviru Antitrust Writing Awards osvojile nagradu glasova publike u delu najboljih “Soft Law” materijala tela za zaštitu konkurencije i istraživanja (Soft Laws & Studies – Najbolji „meki zakoni“ i studije) u regiji Evrope. Pun naziv nagrade je “Best Soft Law, Europe, Readers Choice – 2024 Antitrust Writing Awards“.

Dodelu ovih prestižnih nagrada organizuju publikacija Concurrences i univerzitet George Washington, a cilj je da promovišu izučavanje prava konkurencije i doprinesu promociji i zagovaranju zaštite konkurencije (antitrust advocacy) u sferama prava i ekonomije.

Publikacija Komisije je jedan od osam nagrađenih “Soft Law” materijala tela za zaštitu konkurencije, a u kategoriji Evrope se pored smernica Komisije glasalo za radove Evropske Komisije i tela za zaštitu konkurencije Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Austrije, Mađarske, Portugala, Španije, Holandije, Litvanije i Turske.

Odabir najboljih “mekih zakona“ i studija ima za cilj da doprinese razvoju kulture i svesti zaštite konkurencije kao i da izdvoji neke od najinteresantnijih administrativnih praksi koje bi češće i rasprostranjenije mogle biti primenjene. Ova kategorija nastoji da podrži međunarodnu promociju i zagovaranje zaštite konkurencije (antitrust advocacy) tako što ističe najcelishodnije i najrelevantnije materijale tela za zaštitu konkurencije koja se ne odnose na konkretne predmete i postupke, kao što su smernice, analize tržišta, itd.